Chiropractie.

Wat is chiropractie?

Chiropractie is een beroep in de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met diagnose, behandeling en preventie van mechanische stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid. Omdat de wervelkolom voor een belangrijk deel het zenuwstelsel omgeeft en beschermt, kunnen vooral stoornissen in de functie van de wervelkolom (ook wel blokkades genoemd) het zenuw-stelsel beïnvloeden en mogelijk diverse klachten veroorzaken.

Functie stoornissen in de wervelkolom leiden tot storingen in de prikkels, die het ruggenmerg via de zenuwen aan spieren en organen doorgeeft. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, kunnen zenuwimpulsen onbelemmerd hun weg naar de spieren en organen (her)vinden.

Het is van essentieel belang dat de wervelkolom in de juiste positie is om het zenuwstelsel optimaal te laten functioneren. Daardoor krijgt het lichaam het vermogen zichzelf te genezen en zich als zodanig te handhaven.

Wat is de vooropleiding van chiropractoren?

Om chiropractie te studeren moet je als vooropleiding het VWO met goed gevolg doorlopen hebben. Dit is i.v.m. de universitaire studie van 6 jaar. De chiropractor krijgt een opleiding in het maken van röntgenfoto’s, bloedanalyse en medicijnleer. Helaas zijn dit in Nederland voorbehouden handelingen voor artsen en mogen chiropractoren geen gebruik maken van deze kennis. Chiropractoren worden ook getraind in het analyseren van röntgenfoto’s, die een belangrijke rol kunnen spelen in het maken van diagnoses. Orthopedie, neurologie, anatomie, fysiologie etc. behoren uiteraard ook tot het chiropractische curriculum.

Doordat er in Nederland geen opleiding chiropractie bestaat, moet er in het buitenland gestudeerd worden. Dat kan in Engeland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan. De Engelstalige landen zijn dus toonaangevend binnen ons vakgebied.

Beroepsvereniging:

De chiropractors die bij Chiropractie Hellevoetsluis werkzaam zijn, zijn aangesloten bij een beroepsvereniging voor Chiropractie en staan ingeschreven in het register voor Chiropractoren.